Ana Sayfa / Home Page

Oniki / Twelve

  

 

 

 

Yılın on ikinci ayı, yani yılın kendisi ve de yirmi birinci yüzyılın on ikinci yılı sona eriyor. Dolayısıyla 12 sayısı yıl bitmeden konuşulmayı hakediyor.

      

12 sayısı karşımıza en çok çıkan sayıdır. Zodyak’ın 12 burcunda ve 12 astrolojik evde, gündüzün ve gecenin saat dilimlerinde, bir yıldaki ay sayısında, Yaşam Ağacı’nın meyve sayısında, Herakles’in 12 işinde, 12 Titan’da, 12 Olympos tanrısında, 12 havaride, 12 Yuvarlak Masa şövalyesinde, 12 Gece’de ve daha birçok gelenek ve inanışta. Derler ki 12 Gece, bir ay yılının bir güneş yılından ortalama 11-12 gün kısa olması nedeniyle Güneş yılı ile Ay yılının bir hizaya gelmesi için gerekliymiş. Bu süre zarfında güneş durur ve ayı beklermiş. Dolayısıyla yeryüzündeki yaşam durur ve bekler, iki dünya arasındaki kapı açılır ve yeraltındaki ölüler yeryüzüne çıkarmış. Bu yaşamın ölmesiyle yeniden doğması arasındaki oniki gün, zamanın dışında olan ve kaosun ve başlangıçta var olan karanlığın geri döndüğü bir süreymiş. 

   

12 sayısı için Annemarie Schimmel şöyle söyler: “Kutsal sayılar 5 ve 7, 12’de dinlenirler.” --> 5+7=12

   

Bu 12 gecede Güneş bilerek ve isteyerek durur ve Ay’ı bekler. Güneş ve Ay’ın bilinci ve bilindışını temsil ettiğini, oniki sayısının ise 1 ve 2’den meydana geldiğini, 1’in eril prensibi ve bilinci, 2’nin de dişil prensibi ve bilinçdışını sembolize ettiğini düşünecek olursak, 12 sayısının psikolojik bağlamda kendini bilinçli olarak bilinçdışına bırakmak anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Buna dair bir de 12 sayısının tanrısal (bilinçdışı) bir sayı olan 3 ile dünyasal (bilinç) bir sayı olan 4'ün çarpımının verdiği sayı --> 3x4=12 olduğunu söyleyebiliriz.

            

12 kozmik düzenin sayısıdır. Tam bir döngü çemberidir. Bir döngünün feragat gerektiren tamamlanışıdır. Feragat gerekir ki ardından yeni bir döngü başlayabilsin. Yeni bir yaşamın başlayabilmesi için eski yaşamın ölmesi gerekir. Mevsimler gibi, gece ve gündüz gibi. 12 bir bütünde tamamlanma sayısıdır. Schimmel 12 sayısını kapalı daire olarak adlandırmıştır ve daire de bir bütünlük sembolüdür. Bu bütünlüğe evrendeki ikiliğin kabulü ve dahil edilmesi ile erişilir. -> 10+2=12

          

          

  

  

Twelfth month of the year, i.e. the year itsef and twelveth year of the twenty first century is about to end. Therefore number 12 deserves to be talked about before the year ends.

     

12 is a number that we come across the most. There are the 12 signs of the zodiac, 12 astrological houses, 12 hours of the day and night, months of the year, 12 fruits of the Tree of Life, 12 tasks of Heracles, 12 Titans, 12 Olympian Gods, 12 Apostles, 12 knights at the Round Table, 12 Nights and many more in different traditions and religions. It is said that 12 Nights are needed for the lunar and solar years to come inline as the lınar is approximately 11-12 days shorter than the solar year. During this time sun stops and waits for the moon. For that reason the lfe on the earth also stops and waits, the gate between the two worlds open and the dead are allowed to return to earth. These twelve days between death and birth of life are timeless days; it is return of chaos and primordial darkness.

   

For number 12 Annemarie Schimmel says: “5 and 7, the sacred numbers, they rest in the 12 -->  5+7=12

   

In these 12 Nights the Sun consciously stops and waits for the Moon. Considering that the  Sun symbolizes human conscious and the Moon symbolizes the unconscious, if we come to thik about that number twelve consists of 1 and 2, 1 standing for masculine principle and consciousness, 2 standing for feminine principle and unconsciousness, we can say that in psychological context number 12 means letting yourself consciously into your unconscious. In relation to that we can also say that number 12 is the multiplication of the divine number 3 (unconscious) and the earthly number 4 (conscious). --> 3x4=12 

          

12 is the number of the cosmic order. It s a  complete cycle. Completion of a cycle that requires a sacrifice. A sacrifice is required that a new cycle can begin. In order that the new life may begin, the old life dies. Like the seasons, like the day and night. 12 is the number of being completed in a whole. Schimmel has named number 12 as the closed circle and the circle is the symbol of wholeness. This wholeness is fulfilled by the acceptance and inclusion of duality in the universe. -> 10+2=12

 

 

 

© Güneş İlhan, 29.12.2012, İstanbul

 
 

 

12 Gece Kartları için aşağıdaki linke tıklayın...

http://www.tarotdergisi.com/KartAcilimlari.HTM#12Gece

 

 

  

Horus ve 12 Müridi

Horus and 12 Disciples

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2021, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.