Ana Sayfa / Home Page

İki / Two

  

 

  

  

2 sayısı ilk çift sayıdır, dişildir ve dualiteyi, ikiliği, kutupsallığı temsil eder. Misyonu karşıt güçler arasında denge kurma, işbirliği ve ortaklıktır çünkü 2 saysının hedefi birliktir, ayrılık değil. İkilik sembolü olduğu için bir yandan da çatışma ve bölünmeyi temsil eder ama bu çoğalma anlamında bir bölünmedir. Dolayısıyla onun işi 1 ile birlikte 3’ü yaratmaktır.

 

 

    

 

  

2 is the first even number and feminine. It symbolizes the duality and polarity. Its mission is to create balance between  opposing forces, cooperation and partneship because the goal of number 2 is unity not separation. As it is the symbol of duality it also stands for conflict and partition but this partition's purpose is reproduction. Therefore its task is to create 3 together with 1.

 

 

 

 

© Güneş İlhan, 28.10.2021, İstanbul

  

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2021, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.