Ana Sayfa / Home Page

Dokuz / Nine

  

 

  

  

Dokuz sayısı birçok kültürde çok güçlü bir sayı ve mükemmellik sayısı olarak kabul edilmiştir. Üçlemelerin (Vücut, Ruh ve Akıl veya Cennet, Dünya ve Cehennem ya da Gökyüzü, Yeryüzü ve Yeraltı gibi) sayısı olan üçün kendisini üçe katlayışıdır, 3x3=9. Dokuz çarpımlarının rakamlarının toplamı gene kendisine eşit olan yegane sayıdır. Bu nedenle özünü hiç yitirmeyen bir sayıdır.

 

 Dokuz sayısı sayı sistemimizdeki tek haneli sayıların sonuncusudur. Bir sona, bir şeyi tamamlamaya ve yeni bir şeye başlamaya yaklaşıldığını gösterir, yani bir döngünün tamamlanmakta ve bir geçişimin gerçekleşmekte olduğunun habercisidir. İnsanoğlu doğmak için dokuz ayın tamamlanmasını bekler ve onuncu aya girdiğinde doğar. Dairenin derecesi olan 360'ın rakamlarını topladığımızda çıkan sayının 9 olduğunu görürüz. Bu nedenle burada bir kendine (özüne) dönme, yani refleksiyon vardır. Dokuz sayısı sekiz yön ve bir merkezin toplamıdır ve bu aynı zamanda bir ışık hüzmesinin biçimidir. Bu ışık hem kendini hem de diğerlerini aydınlatmanın ve rehberlik etmenin sembolüdür. Bu nedenledir ki Odin Yddgrasil’de dokuz gün asılı kalmıştır ve bu nedenledir ki ilham perileri Musalar dokuz tanedir. 

 

Ve tabii dokuz aynı zamanda acı çekmeyle de ilişkilendirilen bir sayıdır, aynı Odin’in bilgeliğe erişmek için Yddgrasil'de asılıyken acı çekmek zorunda kalmış olması gibi. Dokuz sayısı ile ilgili bir diğer ilginç durum ise şudur, içerisinde dokuz rakamını barındıran çok haneli bir sayının rakamlarının toplamı dokuz rakamı haricinde kalan rakamların toplamına eşittir (ör. 239 =>2+3+9=14=>1+4=2+3).

 

 

    

 

  

In many cultures, nine, as a being 3x3 =9, is the expression of the perfection and all-power, it is the Triple Triad (Body,Soul and Mind or Paradise, Earth and Hell or Sky, Earth and Underworld). Nine is the only number whose sum of the digits of its multiplication always equals to itself. For that reason it is an incorruptible number. 

  

Nine is the last of the single digit numbers in our numeric system. It represents ending of a matter and the beginning of another. It is the herald of completion of a cycle, fulfilment, attainment and transition. A human can only be born within the tenth month after the completion of nine months. When we add up the digits of the degree 360 of a circle, we get number nine. This makes nine, a number of returning to one’s self (quintessence), a number of reflection. Nine is the total number of eight directions and the centre and this is also the shape of a beam of light. This light is the symbol of enlightenment and guidance for both one's self and others. This is why Odin hung himself to Yddgrasil for nine days and why there were nine Muses. 

 

And of course nine is a numer related to suffering, like as the suffering of Odin when hunged to Yddgrasil. Another point which interesting about number nine is that, the sum of the digits of a number which contains nine as a digit in itself is always equal to the sum of the remaining digits (i.e. 239 =>2+3+9=14=>1+4=2+3).

 

 

 

 

© Güneş İlhan, 10.12.2012, İstanbul

 

  

 

       

sembolizm@gmail.com

  

© 2012-2021, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.